Protrawa P-2B

worek_protrawa (1)

Mieszanka na gleby posuszne.

Mieszanka traw kośno-pastwiskowych na gleby narażone na wysychanie. Mieszanka wieloletnia przeznaczona do użytkowania przemiennego łąkowo-pastwiskowego: na zielonkę, kiszonkę i siano. Charakteryzuje się dobrym krzewieniem oraz równomiernym rozkładem masy roślinnej w sezonie wegetacji. Znaczna odporność na działanie suszy i niskich temperatur pozwala uzyskać stabilne plonowanie na przestrzeni kilku lat. Gwarantuje otrzymanie paszy dla bydła o znakomitych walorach smakowych i wysokiej wartości pokarmowej.

Skład:

  • życice trwałe 4N 25%
  • życica mieszańcowa 15%
  • festulolium 10%
  • życica wielokwiatowa 5%
  • tymotka łąkowa 10%
  • kostrzewa łąkowa 5%
  • kostrzewa trzcinowata 10%
  • stokłosa bezostna 10%
  • kończyna biała 10%

Norma wysiewu: 35-40 kg/ha

Opakowanie: worek 10 kg.