LUCERNA MAGA

worek_protrawa (1)

Jest odmianą lucerny wychodzącą naprzeciw rosnącym wymaganiom nowoczesnych metod żywieniowych zwierząt.

Charakteryzuje się wysoką strawnością i wysoką zawartością białka. Jest rośliną mrozoodporną 4-5 letnią, okres odrostu po ścięciu wynosi około 30 dni. Zbiór powinien odbywać się w fazie pączkowania roślin. Odmiana Maga posiada wysoką odporność na choroby; dla lepszej ochrony, a także rozwoju nasion, są one „otoczkowane” czyli pokryte warstwą złożoną z aktywnych bakterii Rhizobium (brodawkowych) oraz substancji odżywczych i nawozowych.

Zalety lucerny otoczkowanej:

  • ochrona nasion przed ptakami i gryzoniami
  • redukcja stresu mechanicznego związanego z wysiewem nasion
  • szybsze pobieranie składników odżywczych: korzenie roślin rosną lepiej, przyswajanie składników odżywczych i jonów jest lepsza zarówno w wilgotnych glebach jak i na glebach suchych,
  • obecność bakterii Rhizobium poprzez procesy symbiotyczne wpływa na łatwiejsze przyswajanie azotu przez rośliny,

Termin wysiewu:

  • Nasiona lucerny można wysiewać w różnych terminach: wiosennym i letnim. Wczesnowiosenny termin trwa od połowy kwietnia do połowy maja, bez rośliny ochronnej lub w roślinę ochronną, natomiast letni to okres od połowy czerwca do połowy lipca tylko w siewie czystym (bez rośliny ochronnej).

Norma wysiewu:

  • W korzystnych warunkach polowych przy siewie w roślinę ochronną wysiewa się 15-20 kg lucerny na 1 ha w rozstawie rzędów 15-20 cm na głębokości 1 – 2 cm. W siewie czystym producent zaleca wysiew 15-30 kg/ha.