CALCITOP

bolus calcitop 3

Jest specjalną formą doustnego wapnia dla krów mlecznych w postaci bolusa o natychmiastowym uwalnianiu, zapewniającym szybkie uzyskanie odpowiedniego stężenia wapnia we krwi i odpowiednio długie działanie.

  • Jeden Bolus Calcitop (85 gram) dostarcza 21 g czystego i dobrze przyswajalnego wapnia oraz 4,2 g fosforu.

Niedobór wapnia po wycieleniu może prowadzić do gorączki mlecznej, podatne są na nią zwłaszcza krowy od drugiego wycielenia.  Znaczna część krów może cierpieć z powodu niedoboru wapnia bez wyraźnych objawów zachorowania (subkliniczna gorączka mleczna). Niedostatek wapnia wpływa na niższe pobieranie pasz, większą podatność na infekcje oraz wydajność mleczną. By tego uniknąć zaleca się profilaktyczną suplementację wapniem krów od drugiego wycielenia.

Zalety stosowania bolusów Calcitop:

  • ulega pełnemu rozpuszczeniu w żwaczu już po 20 minutach od podania
  • zawiera fosfor oraz magnez w łatwo przyswajalnej formie siarczanu, aby wspomóc skurcze porodowe
  • zawartość witaminy D3 przyśpiesza i ułatwia czynne wchłanianie wapnia

Stosowanie:

  • 2 bolus Calcitop przed wycieleniem (12-24 h) plus 2 blusy po wycieleniu
  • w razie potrzeby można podąć kolejną dawkę po 12-24 godzinach.
  • podawać za pomocą odpowiedniego aplikatora
  • Bolusu Calcitop nie należy podawać krowom leżącym w przypadku ostrej gorączki mlecznej