Protrawa P-10

worek_protrawa (1)

Mieszanka pastwiskowo-kośna.

Mieszanka traw na gleby o uregulowanych stosunkach wodnych, przeznaczona do zakładania pastwisk i łąk na terenie trwałych użytków zielonych oraz na gruntach ornych. Znaczący udział życic pozwala uzyskać wysokiej jakości pasze dla krów mlecznych oraz młodzieży hodowlanej. Dodatkowym atutem mieszanki jest odporność na zaleganie okrywy śnieżnej oraz mrozoodporność. W okresy posuszne natomiast kostrzewa łąkowa i trzcinowata utrzymują plon zielonej masy.

Skład:

  • życice trwałe 4N 30%
  • festulolium 10%
  • życica wielokwiatowa 10%
  • tymotka łąkowa 15%
  • kostrzewa łąkowa/trzcinowata 30%
  • lucerna siewna/komonica siewna 5%

Norma wysiewu: 35-40 kg/ha

Opakowanie: worek 10 kg