Protrawa P-5

worek_protrawa (1)

Mieszanka na tereny torfowe, podmokłe.

Mieszanka traw kośno-pastwiskowych na gleby okresowo zalewane, podmokłe i torfowe,przeznaczona do użytkowania głównie kośnego. Kostrzewy, mietlica biaława oraz wiechlina pozwala na torfach uzyskać trwałe użytki zielone o dobrym składzie gatunkowym. Zastosowanie koniczyny szwedzkiej i komonicy siewnej wpływa na zwiększenie mrozoodporności mieszanki, a także poprawia jej wartości białkowe jako paszy dla bydła.

Skład:

  • życice trwałe 4N 20%
  • życica mieszańcowa 10%
  • festulolium 10%
  • kostrzewa łąkowa 10%
  • kostrzewa trzcinowata 15%
  • wiechlina łąkowa 10%
  • koniczyna szwedzka 5%
  • komonica siewna 5%
  • mietlica biaława 10%

Norma wysiewu: 30-35 kg/ha

Opakowanie: worek 10 kg