Protrawa P-7

worek_protrawa (1)

Mieszanka intensywna jednoroczna.

Mieszanka traw z kończyną perską dająca bardzo wysoki plon doskonałej paszy dla bydła mlecznego. Uzyskana pasza jest bogata w białka, cukry, wysoce strawna i smakowita. Szczególnie polecana dla gospodarstw o małej ilości pasz objętościowych oraz dla gospodarstw żywiących krowy mleczne dużą ilością kiszonki z kukurydzy. Największe plony uzyskuje na glebach ornych, dobrze uwilgotnionych. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zbiór pierwszego pokosu można już dokonać około 7 tygodnia od zasiewu.

Skład:

  • życica westerwoldzka 80%
  • koniczyna perska 20%

Norma wysiewu: 20-25 kg/ha.

Opakowanie: worek 10 kg