Icimaxx DES-N

Incimaxx

Nowatorski płynny i pieniący się środek do dezynfekcji otwartych powierzchni, oparty na technologii MixPerAcids.

Preparat Incimaxx DES-N to wyjątkowa formuła oparta na technologii MixPerAcids, która zapewnia zrównoważone połączenie kwasu peroksyoktanowego i kwasu peroksyacetonowego w synergicznym działaniu z kwasem oktanowym. Incimaxx DES-N jest bogaty w substancje powierzchniowo czynne, które ułatwiają przenikanie składników aktywnych w głąb oczyszczanej powierzchni

Właściwości utleniające oraz kwasowość zwiększają skuteczność preparatu DES-N podczas usuwania plam i osadów rozpuszczalnych w kwasie.

Mocne strony produktu:

  • Doskonała skuteczność mikrobiologiczna (potwierdzona badaniami zgodnymi z oficjalnymi normami, np. bakteriobójczymi (EN 1276, 13697), grzybobójczymi (EN 1650) i wirusobójczymi (DVG)),
  • Wysoka wydajność nawet w niskich temperaturach (4°C) i stężeniach (do 0,1 % obj.),
  • Zalecany do wszystkich obszarów zastosowań w hodowli zwierząt,
  • Bardzo szybko i łatwo ulega biodegradacji,
  • Łatwy do aplikacji w formie piany lub natrysku,
  • Postać piany pozwala na kontrolę mytej powierzchni,
  • Nie zawiera chloru, fosforanów i aldehydów.

Słabe strony produktu: nie znaleziono

Przykład zastosowania:
1. Profilaktycznie dozować zimny roztwór Incimaxx DES (1 % obj. = 10ml/l) na całą powierzchnię w formie piany lub poprzez natryskiwanie.
2. W razie epidemii Incimaxx DES jest skuteczny w stosunku do mikroorganizmów również w niskich temperaturach (4°C). Dozować zimny roztwór Incimaxx DES (2 % obj. = 20ml/l, >4°C, 30 minut) na całą powierzchnię w formie piany lub poprzez natryskiwanie. Dodatkowych informacji udzielą lokalne oddziały weterynaryjne.
3. Systemy dozowania należy przepłukiwać czystą wodą przed i po użyciu. Produkt posiada pozwolenie Ministerstwa zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 3017/06.

Opakowanie: 20 kg