HUMMER_naglowek

Cechy odmiany

 • bardzo wysoki potencjał plonu kiszonki
 • bardzo wysoka strawność i zawartość skrobi
 • wysoki plon suchej masy kolb
 • wysoka koncentracja energii w plonie
 • rośliny typu „stay green” o bogatym ulistnieniu
 • doskonała zdrowotność roślin
 • wysoka tolerancja na stres suszy

Zalecana obsada i gleba

 • 85 000–95 000 szt./ha
 • gleby wolniej nagrzewające się wiosną
 • wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

 • kolba typu fix
 • ziarno typu pośredniego dent/flint
Resized_20200702_130214