Klauzule w sprawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych. 

Sklep – koszyk, ścieżka zakupu 

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez AGROWIS SP. Z O.O., Napoleońska 92, 06-500, Mława, NIP 569-15-72-551 w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od AGROWIS SP. Z O.O. na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.) i udostępniam w tym celu adres. /*zgoda dobrowolna/ 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść. /*zgoda obligatoryjna/ 

Kontakt, Konto, Newsletter 

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez AGROWIS SP. Z O.O., Napoleońska 92, 06-500, Mława, NIP 569-15-72-551 w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od AGROWIS SP. Z O.O., Napoleońska 92, 06-500, Mława, NIP 569-15-72-551 na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.) i udostępniam w tym celu adres elektroniczny.< /*zgoda obligatoryjna/ br> 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść. /*zgoda obligatoryjna/ 

Komentarze, Opinie 

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez AGROWIS SP. Z O.O., Napoleońska 92, 06-500, Mława, NIP 569-15-72-551 w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGROWIS SP. Z O.O., Napoleońska 92, 06-500, Mława, NIP 569-15-72-551 w celach związanych z wykorzystaniem opinii/komentarza na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Mam świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. /*zgoda obligatoryjna/ 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść. /*zgoda obligatoryjna/