Certyfikat GMP+ dla Agrowis Sp. z o.o.

Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa, iż firma Agrowis Sp. z o.o. opracowała, wdrożyła i utrzymuje system bezpieczeństwa pasz zgodnie z wymaganiami norm standardu GMP+. Powyższy fakt potwierdza uzyskanie przez firmę certyfikatu „GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie pasz” w zakresie handlu i magazynowania mieszanek paszowych, materiałów paszowych oraz premiksów.

Ważność niniejszego certyfikatu upływa 04-03-2021 roku.

Kilka słów o GMP+ …

„System GMP+ Feed Certification scheme został zapoczątkowany i rozwinięty w 1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w reakcji na różne, mniej lub bardziej poważne, przypadki skażenia materiałów paszowych. Pomimo, że zainicjowany jako system krajowy, rozwinął się on w międzynarodowy system, którym zarządza firma GMP+ International we współpracy z wieloma zainteresowanymi stronami z wielu krajów. GMP+ Feed Safety Assurance jest całościowym modułem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego.”

Pozdrawiamy,

Zespół Agrowis